Nemokamas pristatymas Lietuvoje perkant už daugiau nei 50 Eur.
Skip to content

Privatumo politika

I. Bendrosios nuostatos

1. Ši Privatumo politika reglamentuoja „Graikiska magija“ ir elektroninių parduotuvių www.graikiskamagija.lt (toliau e. parduotuvė) kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų (– tai informacija arba jos fragmentai, susiję su Jumis arba tokia informacija, pagal kurią būtų galima tiesiogiai arba netiesiogiai Jus identifikuoti) rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši Privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai. Jei nepritariate politikos taisyklėms, neteikite savo asmens duomenų tvarkyti.
3. „Graikiska magija“ vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
        3.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
        3.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
        3.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai:
            3.3.1. duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis Elektroninės prekybos ir Privatumo politikos taisyklių;
            3.3.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;
            3.3.3. „Graikiska magija“ įpareigotas tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;
            3.3.4. asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia „ Graikiska magija“ arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.
        3.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
        3.5. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
        3.6. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
        3.7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
        3.8. Apie asmens duomenų tvarkymą Vyriausybės nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
4. Naudotis e. parduotuvės paslaugomis gali:
        4.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
        4.2. nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;
        4.3. juridiniai asmenys;
        4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

II. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

5. „ Graikiska magija“ tvarko asmens duomenis apie Jus iš skirtingų šaltinių, įskaitant asmens duomenų tvarkymą:
        5.1. tiesiogiai iš Jūsų, kai teikiate duomenis, kad susikurtumėte paskyrą e. parduotuvėje, gautumėte informaciją, dalyvautumėte apklausoje, paliktumėte komentarą, užduotumėte klausimą, susisiektumėte su „ Graikiska magija“, prašytumėte priimti dirbti/atlikti praktiką, pateiktumėte skundą arba kitais tikslais. Jūsų asmens duomenys apie Jus, nebus tvarkomi, jei savo noru nepateiksite jų.

        5.2. kai lankotės „ Graikiska magija“ e. parduotuvėse, yra naudojami slapukai (cookies) – nedidelė teksto rinkmena, kurią e. parduotuvė Jums joje apsilankius išsaugo Jūsų kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje, taip įgalindama tam tikrą laiką „atsiminti" Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), o Jums nereikia jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis e. parduotuvėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose. Duomenys, kuriuos „ Graikiska magija“ gali tvarkyti apie Jus, kai lankotės „ Graikiska magija“ svetainėje: 
            5.2.1. informacija apie Jūsų naudojamą peržiūros programą;
            5.2.2. detalės apie Jūsų peržiūrėtas e. parduotuves;
            5.2.3. Jūsų IP adresas;
            5.2.4. nuorodos, kurias paspaudėte;
            5.2.5. interneto svetainės, kuriose lankėtės prieš patekdami į „Graikiska magija“ e. parduotuvę.
        5.3. ir iš kitų šaltinių.
6. „ Graikiska magija“ gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, asmens kodas, banko sąskaitos numeris, slaptažodžiai, pirkimo istorija, pardavimų istorija ir kita e. parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi tam, kad būtų galima:
        6.1. apdoroti Jūsų prekių užsakymus ir įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;
        6.2. išrašyti finansinius dokumentus;
        6.3. siųsti Jums informaciją bei atsakyti į klausimus;
        6.4. išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
        6.5. e. parduotuvės bei paslaugų naudojimui įvertinti ir Jūsų paieškos įpročiams suprasti;
        6.6. rekomenduoti Jums prekių;
        6.7. atlikti analitinius ir rinkos tyrimus bei „Graikiska magija“ reklamų efektyvumo analizei, įskaitant elgesio internete analizei;
        6.8. kad galėtume užkirsti kelią arba atskleisti sukčiavimą ar kitus nusikaltimus ir (arba) patikrinti Jūsų tapatybę.
7. „ Graikiska magija“ gali papildyti Jūsų pateiktus asmens duomenis kita turima informacija.
8. Registracijos e. parduotuvėje metu Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.
9. Tvarkydamas ir saugodamas Jūsų asmens duomenis „Graikiska magija“ įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens
duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
10. „ Aliejausmagija“ gali statistiniais tikslais naudoti su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

Šią informaciją renkame naudodami „Google Analytics“ įrankius, kurie leidžia fiksuoti ir analizuoti, kaip svetainės lankytojai naudojasi svetaine. Daugiau apie „Google Analytics“ ir informaciją, kurią šie įrankiai leidžia rinkti, galite sužinoti čia >>


Jeigu pageidaujate, kad „Google Analytics“ įrankiai nefiksuotų informacijos apie Jūsų naršymą internete, galite panaudoti 
„Google Analytics“ atsisakymo naršyklės papildinį.


Taip pat naudojame hotjar.com įrankį, kuris įrašo lankytojų atliekamus pelės judesius ir paspaudimus svetainėje. Naudojame tik apibendrintus statistinius duomenis, nematome kiekvieno individualaus vartotojo paspaudimų ar judesių. Jei norite, kad šis įrankis nefiksuotų šių duomenų, galite išjungti šį įrankį 
čia >>


Jei pageidaujate, galite kontroliuoti ir (arba) ištrinti slapukus. Galite ištrinti visus Jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumą naršyklių nustatyti taip, kad slapukai nebūtų įrašomi Jūsų įrenginyje. Tačiau informuojame, kad tokiu atveju Jums gali reikėti rankiniu būdu pakeisti kai kurias parinktis kaskart, kai lankysitės interneto svetainėje, o kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti.

 


Išsamesnės informacijos, kaip ištrinti slapukus ir kaip pakeisti naršyklių nustatymus, kad slapukai nebūtų įrašomi, galite rasti čia:

o   „Google Chrome“

o   „Safari“ (iPhone)

o   „Safari“ (Mac)

o   „Mozilla Firefox“

o   „Samsung Internet“ (Mobile)

o   „Microsoft Edge“

o   „Internet Explorer“

o   „Opera“


Čia galite atsisakyti atskirų reklamos paslaugų teikėjų slapukų:

o   UAB „Adform Lithuania“ slapukų >>

o   „Facebook, Inc.“ slapukų >>

o   „Google, LLC.“ slapukų >>

o   UAB „Adtarget.me“ slapukų >>

 


Mūsų reklamos paslaugų teikėjai ir daugelis reklamos įmonių dalyvauja Europos interaktyvios skaitmeninės reklamos aljanse, kuris suteikia galimybę centralizuotai valdyti daugelio jos narių slapukų leidimus: Your online choices >>

III. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

11. „Graikiska magija“ pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:
        11.1. tik šio dokumento 6.4. punkte minimiems tikslams įgyvendinti;
        11.2. tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

IV. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

12. Jūs turite teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

V. Informacijos ar pretenzijų perdavimas

13. Jūs, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę reikalauti pakeisti asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų.
14. „ Graikiska magija“, gavusi Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu.

VI. Privatumo politikos keitimas

15. „Graikiska magija“ turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdamas e. parduotuvėje.
16. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami e. parduotuvės sistemoje.